شنبه ی بعد

در این شنبه ی بعد از انتخابات خوشحالم از خوشحالی هموطنانم...

و به کوری چشم دشمنان پشت رئیس جمهور منتخب هستیم...

البته دلم می خواهد این را هم بنویسم که در این روز ها که فحش به رئیس جمهور دکتر احمدی نژاد هنجار شده، گرانی زیاد شده است و بعضی کار های آقای رئیس جمهور هم حاشیه هایش زیاد...

تحلیل هایم را راجع به ایشان  و آینده ایشان برای خودم نگه می دارم ولی فقط می نویسم در این 8 سال با هر سفر استانیشان با هر خطابه شان و با هر گفتگو یشان و با هر اللهم عجل لولیک ... شان لذت می بردم...

/ 12 نظر / 7 بازدید