# شعر

روایتی سپید از حماسه میلیونی و مردمی مردم ایران در محکومیت یزیدیان وحمایت از ولی

خیابان انقلاب بودو مردم انقلابیو شما هم راست می گوییدکم بودند همان چند هزار نفری که شما گفتیدفقطبا 2 صفر ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 20 بازدید