با سوز ها...

 

در غــم مـا روزهـــا بیگاه شد

روز ها با ســوز ها همراه شد

...

پ.ن:

*جناب مولانا ست دیگر، ما بی تقصیریم...!

**آه...

/ 2 نظر / 32 بازدید

مرغ خوشخوان را بشارت باد کاندر راه عشق دوست را با ناله ی شب های بیداران خوش است

عماد

آه