فتــــو فــــــکر (1)

 

تقدیم به بهمن خان  قلب

/ 3 نظر / 30 بازدید
محمد.ع (ب)

سلام چوب کاری میفرمایید [خجالت] فکر نمیکردم به این خوبی بشه ‘ خوشم اومد انگیزه خوبی شد !

میم

کوری بهانه ای برای نخفتن است آنجا که شب تمام نمی شود می شود همه شب رویا دید

کاکتوس

"اسمان وقف نگاهش..." با صدایش سخن بگویی/با چشمانش ببینی/و...هستی را با انگشتان او کشف کنی/با شادیش شاد گردی/از غمش صد بار غمناکتر... اری عشق این است... [گل][گل]