قاب

سخت است تمام بودنت در یک قاب
سهمـم ز تماشای تـو تنها در خواب
دیــــروز امـیـــد بـودنـت بـا مــن بــود
امـروز مـنــم که غرق گـشتـم در آب

/ 1 نظر / 59 بازدید
ابراهیم

و تنها بنایی که... هرچه بیشتر بلرزد... محکم تر می شود... دل آدمیست