پاییز

برگ از پی برگ، رنگ مـجــنـون شـــدن است

رنگ از پی رنگ؛ در دگـــرگون شـــــدن است

پـــــایــــیــــــز بـــــــرای مــــا انـــــــــــار آورده

این فصل همیشه فصل دلخون شدن است

 

پ.ن:

1. رباعی از میلاد عرفان پور عزیز

2. البته من پاییز را دوست دارم و فاش می گویم که دل بسته ام به پاییز...

3. و تبریک از بابت میلاد امام کاظم(ع) که آنقدر وجودشان خواستنی است که در این صفر پر غم آمده اند تا نشانمان دهند در اوج تاریکی هم امید نور هست درست مثل برگ هایی که پاییز هم نمی تواند زردشان کند...

/ 4 نظر / 6 بازدید