به جلالت برود...

خیلی سعی کردم به عشق معشوقم چیزی بنویسم، اما گویی عشق او برای من خیلی بزرگ است...

فقط این بیت از حضرت حافظ تقدیم به او که چند وقتی ست هرچه این بیت را باز می خوانم مصداق کاملش را حضرت روح الله می بینم...

 

کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خدا

به تجمـل بنشیند به جـلالـت بـــرود


/ 13 نظر / 10 بازدید