آمـــاج

وَاجْعَلْ لِّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْأَخِرِینَ‏

مبارکه شعرا / شریفه 84

 

این روز ها آماج شده ام...

پارسیان آماج را به تلی از خاک گویند که بر روی آن نشانه قرار می گیرد(فرهنگ فارسی معین) تا نشانه را تیر انداز ببیند و به آن تیر افکند...

این روز ها آماج شده ام... تلی از خاکم... که نشانه گویا روی دوشم است... تیر ها به سمتم می آیند ولی هدفشان نشانه نیست ... خود تل است... خود من است... هدف تیر ها خود آماج است!

آن کیست که پشت تپه ی مقابل آماجم نموده است...

خدایا خودت می دانی خطاهای ما و گناهان ما را...

خودت خطاهای ما را بپوشان و گناهان ما را ببخش و از آبروی ما دفاع کن...

طاقت فرساست شنیدن بدترین قضاوت ها و حکم ها از بهترین کسانت... الهی هیچ کس طاقت فرسا بودنش را نچشد...!

پ ن:

*این آیه در این روز ها دعای زبان من است.

**داشتم در تفاسیر این آیه را نوش جانم می کردم که دیدم نقلی هست که پیامبر(ص) عزیزمان فرموده اند : أنَا دَعوة أبى ابراهیم یعنی من اثر دعای پدرم ابراهیم هستم.

و برخی مفسرین(مانند صاحب تفسیر کنزالدقائق) گفته اند این لسان صدق که خواسته ی ابراهیم(ع) است بنابر همین حدیث نبوی خود خود خود پیامبر صلح و رحمت، محمد مصطفی(ص) است.

/ 2 نظر / 27 بازدید
آشنا

اينجا... دنياست.... دست خودشان نيست انگار...همه براساس ظاهر قضاوت مى کنند... نديده و نشناخته... تلخ است...خيلى تلخ...

برف دونه

"طاقت فرساست شنیدن بدترین قضاوت ها و حکم ها از بهترین کسانت" آخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ... آه عمیقی از نهادم بلند شد با خوندن این جمله...