مبارک رمضان می آید...

به نام خدای همه

دلم از رفتن شعبان گرفته ؛ اما شادان است که مبارکی به نام رمضان ما را می خواهد در بر گیرد.

ماهی که تمامش فایده است به خدا به دور از قالب ها حرف می زنم . ماهی که حداقل نمود اجتماعی اش یکسان شدن انسان هاست در خوراک و در طول مدتی که آفتاب هست .

واقعا از این روزه میان طلوع و غروب خورشید چه برداشتی می کنیم؟ می گویند در شب راز ها پنهان می شوند و در روز آشکار ، اصلا برای همین است که می گویند دنیا شب است و گفته می شود روز قیامت و هیچ کس نمی گوید شب قیامت یعنی در قیامت اسرار آشکار می شود.

اما این نگه داشتن تقوای الهی و حرمت خداوند وقتی ظاهرا روز است و خورشید در آسمان است و مردم ما را می بینند مرا یاد این می اندازد تا وقتی خدای خورشید است (یعنی تا ابد) باید حرمت اورا نگه داریم آنگونه که حقش است و توان ماست.

آنچه که می خواستم بنویسم بر کاغذ نگنجید اما فقط همین را می گوییم پیتزایی های بسته ، آیس پک های بسته و مرغ هایی که دیگر در حرارت و جلوی چشم مردم نمی چرخند نشان می دهد که رمضان مبارک در اجتماع حداقل باعث یاد آوری این است که انسان ها یکسان اند و همه یک خدا دارند.

/ 3 نظر / 8 بازدید
بهمن

راستی یادم رفت تولد 4 سالگی وبلاگت مبارک[گل][لبخند][گل][لبخند][گل]