برای شما...

برای ما گریه کنید

برای ما که خوشحالیم

برای ما دلتان شور بزند

برای ما که شیرین عقلانیم

برای ما که در جمع تنهاییم

برای ما که بی شما در جمع می مانیم

برای ما که نمی فهمیم تنهاییم

برای ما که ماییم

برای ما که می مانیم

برای ما که می بالیم

برای ما که هیچ نداریم و ندانیم

برای ما که عشق ندانیم

برای ما که شعر نخوانیم

برای ما که شور نداریم

برای ما که جوانیم...

/ 6 نظر / 30 بازدید
=)0

این روزها بدجور دنبال خودم میگردم... در کدام کوچه ی تنهایی گم کرده ام خود را...!

فکر

شعر جالبی بود برای ما که در جمع تنهاییم!!!

کاکتوس

گر چه شمعم کم نور گر چه چشمم گریان گر چه جسمم خسته گر چه دستم بسته گر چه تنها گر چه بی مهر من نیندیشم... او هست.

=)0

دلم تنگ است برای لحظه ای بارش برای وسعت دریا برای جرعه ای از تو برای لحظه ای با تو . . دلم تنگ است...