همین که فکرمی برای من بسه...

 

یه وقتایی انقدر حالم بده                                              

                                                          که می پرسم از هر کسی حالتو....

 

 

 

 

 

 

 

یه روزایی حس می کنم پشت من                                             

                                                        همه شهر می گرده دنبال تو...

/ 11 نظر / 9 بازدید