واقعا... خداخافظ بچه

راستش در این سال ها در این گوشه مجازی سعی می کردم اکثر مطالب دست نویس باشد... امشب که برحسب اتفاق از وبلاگ دوستی دیدن می کردم نگاهم به تبلیغ سایت اهدا افتاد... و نا خود آگاه به یاد "علی بالا" افتادم... و از سر مرور خاطرات تلخ، به سایت اهدا رفتم تا سنگینی بدن علی را در آن صبح تابستانِ پاییزی در بیمارستان مسیح دانشوری روی دستانم دوباره حس کنم... خدایش بیامرزاد... رفتنش داغ سنگینی بود...

تصویری نظرم را جلب کرد... و خبری جگرم را سوزاند... یادتان هست ماه مبارک امسال  سریال (به نظر من) خوب خداحافظ بچه ...

دیدم آوا یکی از نوزادانی که در آن سریال با آن تیتراژ فوق العاده اش بازی می کرد و آن موقع 6 ماهش بود اکنون 11 ماهش شده... و طی حادثه ای مرگ مغری شده و اعضایش اهدا...

و آوا کوچولوی بازیگر 11 ماهه؛ شده کوچکترین عضو باشگاهی که "علی بالا" هم در همان باشگاه آسمانی عضو شده بود...

خبرش را کامل بخوانید

/ 6 نظر / 9 بازدید