شب هفتم...

شب هفتم است
هفت شب از شب دهم گذشته...


هزار روضه برای آن ده شب داشتم
و فقط یک روضه برای این هفت شب


این هفت شب
روضه خوان: خودم
روضه شنو : خودم
و روضه : خودم


روضه ی ماندنم


روضه ی اینکه آیا سوار سفینه نجاتت شدم؟!
یا با جلیقه ی نجات از آن بیرون پریدم...؟!
جلیقه ی نجات را خواستم یا کشتی نجات را...


جلیقه نجات ...
یا همان...
خودکشی به وهم نجات...

/ 8 نظر / 9 بازدید