لطفا سکوت را رعایت نکنید!!!

باید که سکوت را رعایت بکنیم
یعنی عملی شبه حماقت بکنیم
وقتی که سر حقیقتی را کَندند
ما هم کَمَکی بذل ندامت بکنیم!

تقدیم(!) به آن هایی که سکوت بی موقع را گناه نابخشودنی نشمردند و در رویای این هستند که سال دیگر به ساختمان پاستور که چه عرض کنم به کاخ نیاوران برسند!

/ 5 نظر / 27 بازدید
میم

معشوقه! به جز سکوت کاری نکنم عکس تو به قاب یادگاری نکنم یارم نشدی و من نبودم یارت اما دگر آرزوی یاری نکنم تقدیم به آنهایی که دو چشم دارند و یک قلب. و خب زود فریب می خورند

میمک

شاید سکوت حرف دل عاشقان شود! یا اینکه عشق....

یعنی چی!

این که گفتی یعنی چه؟!!![متفکر]

فرهاد سیمین

سلام مانیز بدین طریقت عدم حمایت از سخنان نام نبرده را ابراز می دارنیم

میم

شبی از اینکه مرا خفتن و آرامی نیست مرگ هم چون نشود چیره که من بیدارم