نبود...

 

زندگی ما آدم بزرگ ها پر است از حسرت روز های گذشته و آرزوی روزهای آینده...

الهی بشود آنچه در گذشته نشده است...!

پ.ن:
١- یکی از بیمارستان های نظامی تهران است، رفته بودم برای ویزیت یکی از بیماران، دیوار ورودی بیمارستان چشمانم را کشاند به این نوشته..
نبود...

/ 2 نظر / 49 بازدید

نشستن بر صندلی غروب و واژه واژه تاریک تر شدن... عقوبتی ست انتظار

آشنا

الهي آمين!