ای زینب (س) ای شکوفه گلزار عاشقی

صبرت رهی گشوده به اسرار عاشقی

از خطبه ی بلیغ تو عالم شنیده اند

شور حماسه ی تو و تکرار عاشقی

صدها دل است بسته به بند کلام تو

فاتح ترین به عرصه ی پیکار عاشقی

پنداشتم که اول آسودگی است عشق

 پندار من به باد شد از کار عاشقی

وقتی به بند دیدمت ای عاشق غریب

چون لاله های تشنه و تب دار عاشقی

فردا به دامنت برسد کاش لحظه ای

دستی چنین تهی و خریدار عاشقی

 

عصمت میرزایی

/ 0 نظر / 8 بازدید