ما خدايي کوکبی گم کرده ايم...

پيش از تو ...

 

پیش از تو  آب معنی دریا شدن نداشت <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                       شب مانده بود جرأت فردا شدن نداشت

بسیار بود رود در آن برزخ کبود

                                                       اما دریغ، زهره ی دریا شدن نداشت

در آن کویر سوخته، آن خاک بی بهار

                                                       حتی علف اجازه ی زیبا شدن نداشت

 گم بود در عمیق زمین شانه ی بهار

                                                       بی تو ولی زمینه ی پیدا شدن نداشت

دل ها اگر چه صاف بود ، ولی از هراس سنگ

                                                       آیینه بود و میل تما شا شدن نداشت

                             چون عقده ای به بغض  فروبود حرف عشق

                             این عقده تا همیشه سر وا شدن نداشت 

 

 شعراز مجموعه ی «دری به خانه ی خورشيد» سلمان هراتی (۱۳۶۵-۱۳۳۹)

/ 0 نظر / 14 بازدید