نفس بکشم

 

 

دوست دارم مرگ مغزی شوم...

شایــد

چند روزی

بدون فــکر رفتن تــو

نفــس بکشـم...!

 

پ ن:

- خدا نکند شاعرانه دکتر شوی و یا دکترانه شاعر...! همه چی درهم و برهم می شود.

- فرد مرگ مغزی فقط چند ساعت تا نهایتا چند روز با کمک دستگاه نفس می کشد و از آن جهت که مغز به طور کامل از بین رفته است پس هیچ فکری نمی توان کرد.

/ 3 نظر / 57 بازدید
آشنا

[گریه][گریه][گریه][گریه] انشالله حاجت روا...

ابراهیم

ماه من! دل به غم دادن و از یأس سخن ها گفتن کار آنهایی نیست که خدا را دارند … ماه من! غم و اندوه اگر هم روزی مثل باران بارید یا دل شیشه ای ات از لب پنجره عشق زمین خورد و شکست با نگاهت به خدا ، چتر شادی وا کن و بگو با دل خود که خدا هست ، خدا هست هنوز او همانی است که در تارترین لحظه شب ، راه نورانی امید نشانم میداد … او همانی است که هر لحظه دلش می خواهد همه زندگی ام ، غرق شادی باشد … ماه من! غصه اگر هست ، بگو تا باشد معنی خوشبختی ، بودن اندوه است … این همه غصه و غم ، این همه شادی و شور چه بخواهی و چه نه ، میوه یک باغــند همه را با هم و با عشق بچیین ولی از یاد مبر ، پشت هر کوه بلند ، سبزه زاری است پر از یاد خدا و در آن باز کسی می خواند که خدا هست ، خدا هست خدا هست هنوز ... شعر : استاد قیصر امین پور