یه کله قند!

شاید امروز دیدن پوستر یه حبه قند بود که کمی کامم را شیرین کرد البته قرار بود این فیلم عید غدیر کام خانواده های ایرانی را شیرین کند اما به گزارش بقال محل ما که از قضا مثل همه بقالی ها ارائه دهنده ی محصولات فرهنگی هم هست همین چهارشنبه یعنی همین امروز این فیلم به دستشان می رسد.

توصیه می کنم دوستانی که در سینما این فیلم را ندیدند حتما ببینند و آن هایی هم که دیدند دوباره با دیدن آن کامشان را شیرین کنند، فیلمی که خودش و کارگردانش آن قدر خودی بودند که به تصمیم (گویا بدون هماهنگی وزارت ارشاد) مبنی بر نرفتنش به اسکار تن در بدهد و کشور صاحب بهترین فیلم در بخش فیلم های خارجی سال قبل اسکار امسال به خاطر اهانت به پیغمبر(ص) غائب اسکار باشد...

به نظرم یه حبه قند جزء معدود فیلم هایی ست که با یک کلمه تعریف می شود و آن کلمه "حیــــا" ست ، همان گوهر گمشده ی سینما.

/ 10 نظر / 8 بازدید